YM Blog #8 Lucky in your job.

Werkgeluk ontwikkeld zich in snel tempo tot een van de hoofdonderwerpen in toekomstig HR-beleid. Maar, wat is werkgeluk? En wat stimuleert werkgeluk?

Onder werkgeluk wordt het duurzame gevoel van voldoening verstaan. Verbondenheid, autonomie, vertrouwen, waardering en uitdaging zijn factoren die bijdragen aan het werkgeluk van uw personeel (Moghimi, 2021).

Werkgeluk is ontzettend belangrijk voor de gehele organisatie. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende 12 factoren voor werkgeluk opgesteld (Claperton, 2010):  

 • Autonomie, hoeveel invloed heb jij als werknemer op het werk.
 • Je eigen kwaliteiten kunnen benutten tijdens het werk.
 • Uitdaging in het werk. Hierbij moet je tot het niveau ‘gemiddeld lastig’ worden uitgedaagd.
 • Voldoende afwisseling je werkzaamheden.
 • Verwachtingspatroon, je moet weten wat er van jou wordt verwacht.
 • Sociale contacten in de werkomgeving.
 • Een passend salaris.
 • Een werkomgeving die voldoet aan de veiligheidseisen en als plezierig wordt ervaren.
 • Waardering voor het werk dat wordt uitgevoerd.
 • Een goede leidinggevende.
 • Ontwikkelmogelijkheden/ toekomstperspectief.
 • Eerlijke behandeling in de organisatie.

Werkgeluk vergroot het individuele geluk van iedere medewerker en levert daarnaast een grote financiële waarde voor iedere organisatie. Het werkgeluk kan worden gestimuleerd door de medewerker zelf. De medewerker moet voor zichzelf beslissen wat er moet gebeuren om meer geluk uit het werk te halen. De 12 bovengenoemde factoren kunnen hierbij worden gebruikt om te bekijken op welk gebied verbetering mogelijk is. Als dit duidelijk is kan de organisatie dit stimuleren door eigen initiatieven aan te moedigen.

Op het moment dat de factoren van werkgeluk niet aansluiten op het huidige werk kan Jobcrafting worden ingezet. Dit is het proces waarbij de medewerker en de organisatie samen een nieuw takenpakket opstellen dat beter aansluit op de wensen en kwaliteiten van de medewerker. Dit proces zorgt er uiteindelijk ook voor dat het werkgeluk van de betreffende medewerker wordt gestimuleerd.

Het belang van werkgeluk is duidelijk. Zowel ieder individu als de gehele organisatie heeft baat bij gelukkige medewerkers. De 12 genoemde factoren zijn cruciaal om het geluk van uw medewerkers te stimuleren. Young Mindz heeft een unieke scan ontwikkeld die de huidige situatie ten opzichte van het werkgeluk onder uw medewerkers inzichtelijk maakt. Op basis van de uitslag van deze scan kan uw organisatie stappen maken om het werkgeluk te verbeteren! .

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *