Onze instrumenten.

Wat zijn onze instrumenten?

Onze instrumenten bestaan uit meerdere scans die inzicht geven in actuele thema’s op personeels- en organisatieniveau. Deze scans zijn ontwikkeld op basis van voorgaand wetenschappelijk onderzoek en een uitgebreid marktonderzoek.  

Hoe werken onze instrumenten?

De scans bestaan per thema uit 20 stellingen. De afname vindt fysiek of online plaats. Op basis van de uitslag wordt een passend adviesrapport opgesteld door YM. De scans zijn uniek en ontwikkeld in samenwerking met diverse  grote internationale bedrijven.

Wat leveren de instrumenten op?

 Actie nu, zal leiden tot kostenbesparing in de toekomst. Onze unieke scans leveren een adviesrapport op met een overzicht van onze aanbevelingen. Ons rapport geeft overzichtelijk en concreet weer wat u als organisatie “morgen” moet gaan doen om stappen te maken. 

Onze instrumenten:

Vitaliteitscan

Vitaliteit is de komende jaren één van de hoofdthema’s binnen alle organisaties. Vitale medewerkers beschikken volgens recente studies over meer energie en tevens verzuimen zij minder. Deze scan biedt inzicht in de huidige situatie op het gebied van vitaliteit binnen uw organisatie en geeft inzicht in mogelijke ontwikkelpunten.

Werkgelukscan

Het geluk en plezier dat jij uit je werk haalt is van groot belang. Gelukkige werknemers zijn productiever en verzuimen minder. Deze scan maakt het inzichtelijk wat de werkgever en werknemers kunnen doen om meer geluk en plezier uit het leven en werk te halen.  

Employabilityscan

De skills van medewerkers zijn van groot belang voor het bedrijfsproces een effectief getrainde medewerker kan het rendement van een bedrijfsproces enorm doen groeien. Deze scan geeft  inzicht in de huidige employability van de medewerkers en vooral ook hoe deze verder vergroot en uitgebreid kan worden in de toekomst. 

Werkvermogenscan

Werkgevers realiseren het zich niet altijd maar externe factoren kunnen grote invloed hebben op iemands effectiviteit op de werkvloer, in het bijzonder wanneer signalen niet op tijd worden opgepikt. Deze scan meet een aantal externe factoren die invloed kunnen uitoefenen op iemands werkvermogen. Daarmee biedt het een manier om signalen op tijd op te vangen.

Coronacheck

Niemand kan er omheen, corona heeft nu al een grote invloed op de manier waarop werkprocessen worden ingevuld. Deze scan biedt inzicht in de thuiswerksituatie op verschillende vlakken. Wat kunnen werkgever en werknemer doen om de productiviteit te vergroten? 

Managementscan

Managers vervullen een sleutelrol in het faciliteren van een effectieve werkomgeving. De juiste stijl van leidinggeven zorgt voor betere prestaties van de werknemers. Deze scan biedt inzicht in de manier van leidinggeven. Hieruit volgen gerichte adviezen voor het management. 

Rico vertelt u graag nog veel meer over onze instrumenten en alle andere mogelijkheden tijdens een